181. На нозе

Сè уште на нозе во подножје.

 

182. Знаен знак

Знаен знак кон моја нова цел.

 

183. За мене

За мене понешто од мене.

 

184. Интересно

Интересно е дека ми е сеедно?!

 

185. Па што сам

Може не знам како сум јас.