176. Заедно

Заедно си растеме крилја.

 

177. Прелет

Конечно прелетуваме бездна.

 

178. Коба

Коба што во корен нè ништи.

 

179. Тебдили

Околу нас невидливи тебдили.

 

180. Ава

Во нас наша ава засекогаш.