171. Денови и ноќи

Ни намножени не можат да ме снеможат.

 

172. Потамина

Потамина дека не е на свој пат.

 

173. Сосила

Тој мисли дека сосила може сè намислено.

 

174. Љубов и убавина

Во љубов нејзината убавина на виделина.

 

175. Инсан

Сиот инсан на улици улутен и разбранет.