АФОРИЗМИ И ДРУГИ ЈАДРОВИЗМИ ИЛИ ПРОБЛЕСОЦИ ВО МИСЛАТА XVII

Несомнено, поради француско-бугарскиот наци-фашистички „пакет“ за Македонија Макрон забрзано го [...]

Име

Go to Top