ГОВОР НА СЕКАВИЦИ, Последна песна, стихозбирка

75. Секавици пред онемување Под секавициве стојам и одамна не [...]