Создавам многу одамна. Досега напишав многу книги, уште повеќе раскази емитувани на радио, голем број сценарија, есеи, за радио, телевизија, интернет. Тука се сите мои создадени дела. Сите тие се само тука, на едно место.

Творештво, создадени дела, македонска литература, македонски автори – од творештвото на Љупчо Димитровски – Паноптикум. Прочитај!

Име

Go to Top