АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

8. ТИПОЛОГИЗАЦИЈА Главни типови радија на современата модерност се: -Едукативно [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

8. 2. Информативно (информативно-политичко) радио Овој тип радио според „редоследот“, [...]

Име

Go to Top