LATENTIA HRONICUS-Однапред и одзади, научно-политичка сатиралија за читање и слушање

1. Прва епизода Амбиент: Сала за состаноци во визбата на [...]