ПРОГРАМСКА ШЕМА
НА ЕВЕРГРИН ГРОМ РАДИО

ПОНЕДЕЛНИК

06.00-07.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР-утринска програма*
-сервисни информации на дежурни служби;
-репортерски јавувавања и анкети, изјави, разговори
за проблеми и состојби од секојдневјето;
белешки, цртички, осврти, коментари;
-преглед на дневен печат;
-вести „Што има ново“ (без утврдени термини,
како рубрика во 07.40, 08.20 i 08.55)
Музички рубрики:
07.05-07.15 Песнарка-зборалка*
-прилог за деца и песна за деца;
07.15-08.00 Сонце за три света
-актуелна македонска забавна музика
08.00-08.30 Ѕвезди на љубовта
-странски балади
08.30-09.00 Тоа беа години
-странски евергрини;
08.05 Сервис маркет-комерцијална рубрика
-ЕПП
08.45 Сервис маркет:
09.00-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-радио енциклопедија
09.00 УНИВЕРЗАЛИИ
09.05 Домисла*
-авторска порака или повеќе пораки во една;
09.06 Стариот пајтон
-македонски староградски песни
09.15 Модус вивенди*
-разговори (снимени или во живо) со луѓе
од нашето секојдневје
09.30 Во сенката на немирот
-македонска поп музика
09.45 Говорот на годините*
-историска ретроспектива (неделен календар)
10.00 Дежурен афоризам*
-афоризам на мислител-творец
10.01 Оган под ѕвездите
-странска рок музика на децениите
10.10 Денес е секој ден*
-делничен запис
10.20 Сервис маркет
10.30 низ клучалката на ветрот
-странска забавна денс музика
10.45 Маргиналии-Животот наш насушен*
-маргиналии (белешки) во Книгата на времето
11.00 Домисла
11.01 Висок напон
актуелна музика од светски топ листи
11.10 Мозаик*
-Култура и уметност
(изјави, разговори, белешки, осврти,
коментари на актуелни теми и настани
во изминатите седум дена)
11.20 Сервис маркет
11.30 Балкан шоу
-балканска поп и рок музика
11.45 Приказни за големи деца*
-хумористично-сатиричен прилог
12.00 Дежурен афоризам
12.01-13.00 ДЕЛОВНИК*
-разговори со луѓе од светот на бизнисот
-деловни партнери и пријатели
на Евергрин Гром радио
-музика по избор на соговорниците
(комерцијална рубрика)
12.20 Принципи на деловност*
програмски потсетник
12.40 Креативен маркетинг
-Економско-пропагандни пораки
12.59
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика (вести и информации)
13.10 Печат-Тема за дилема*
-тема на денот (гостин во студио
или прилог-коментар; контгакт со слушатели)
-музика по избор на слушатели
13.45 Радио шоп
-рубрика за маркетинг
14.15 Сервис маркет
14.30-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-радио енциклопедија
14.30 ПАНОПТИКУМ
14.31 Дежурен афоризам
14.33 Музика на вековите
-класична музика
14.45 Светот на симболите*
-Симболичко значење на поими,
предмети, жив свет
15.00 Домисла
15.01 Чукни во дрво
-домашна актуелна поп и рок музика
15.10 Библиофилија*
-Во светот на книгата
15.25 Сервис маркет
15.30 Песната е да се слуша
-изворна и новосоздадена македонска музика
15.45 Економски лексикон*
-поими и категории од економската теорија
и практика
16.00 Дежурен афоризам
16.01 Чекајќи го сонот за тебе
-домашни евергрини
16.10 Корени, сенки и одеци*
-блиско и далечно минато
на човековата цивилизација
16.20 Сервис маркет
16.30 Ритамот го римува твоето име
странска поп музика
16.45 Нашата севидност*
-Прашања и одговори од различни области
16.55 Домисла
17.00-17.30 ИНТЕРМЕДИУМ
-музика од различни жанри
17.15 Радио шоп
17.30-18.00 ЖИВОТ И РИТАМ
ПРИЈАТЕЛИ НА ЧОВЕКОТ*
-рубрика за светот на животните
18.00-19.50 МОСТ-СКОПСКА ХРОНИКА*
-информативна рубрика
(актуелни настани, состојби,
проблеми на градот и неговите жители)
19.10 Сервис маркет
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ*
-информативна рубрика
(вести од Скопје, Македонија и светот)
20.00-23.00 НОЌНА ВЕДРИНА
-ЕУРЕКА
*
-ноќна забавна програма
(квиз, радио игри, забавно-ревијални
радиовизиски емисии-со публика)
-музика од различни жанри
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервис маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-антологија на домашна и странска музика
-од сите музички жанри**
________________________________________

­­­­­*Сите говорни програми се реализираат како отворено-контактни; емисиите и рубриките по правило се реализираат во живо-од студио или од терен (репортерски). На програмата можат да се емитуваат одложно (снимени).
**Програмската шема во понеделник го „слика“ на радио овој ден, со неговите „општи“ места, но и специфики-содржина, симболика-како прв работен ден по недела, а за човекот-слушателот-рецепиентот враќање на стартот од работниот „колосек“.

 

 

ВТОРНИК

06.00-09.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР-утринска програма*
Музички рубрики:
07.05-07.15 Песнарка-зборалка*
-прилог за деца и песна за деца
07.15-08.00 Стара љубов, старо вино
-македонска забавна музика
08.00-08.30 Пеј со добро вино
-новосоздадена македонска фолк музика
08.30-09.00 Името на играта
-странска поп музика
08.05 Сервис маркет
08.45 Сервис маркет
09.00-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-радио енциклопедија
09.00 УНИВЕРЕЗАЛИИ
09.05 Домисла
09.06 Џез легенди
-џез и блуз композиции
09.15 Живеалиште*
-рубрика за домот и животниот простор
09.30 Побарај ме со песна
-македонска забавна музика
09.45 Говорот на годините*
-историска ретроспектива (неделен календар)
10.00 Дежурен афоризам
10.01 Мојата фонотека
-од фонотеката на слушатели
10.10 Вредност и минливост*
-во потрага по трајните вредности
на животот и времето
10.20 Седрвис маркет
10.30 Покана за танц
-инструментална танцова музика
10.45 Маргиналии-Животот наш насушен*
11.00 Домисла
11.01 Концерт за мојата улица
-албум на поп-рок ѕвезда или група
(домашна или странска)
11.10 Мрежа за неуловливото*
-Меѓу сонот и јавето
(настани и појави на границата на стварноста)Mre`a za neulovlivoto*
11.20 Сервис маркет
11.30 Има некоја тајна врска
-балканска поп и рок музика
11.45 Стилски вежби*
-хумористично-сатиричен прилог
12.00 Дежурен афоризам
12.01-13.00 ЕКО-МАГАЗИН*
-разговори за стопански резултати
на фирми, претпријатија, компании
-музика по избор на коминтентот
(комерцијална рубрика)
12.20 Принципи на деловност
-програмски потсетник
12.40 Креативен маркетинг
-програмски потсетиник
12.59
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика
13.10 Печат-тема за дилема
-тема на денот
13.30-14.30 MUSIC BOX
-музика по избор на слушатели
13.45 Радио шоп
14.15 Сервис маркет
14.30-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-радио енциклопедија
14.30 ПАНОПТИКУМ
14.31 Дежурен афоризам
14.33 Здив без интерпункција
-актуелна музика од светски топ листи
14.45 Митологика*
-митови, преданија, легтенди
на народите на светот
15.00 Домисла
15.01 Бојата на сонот
-странска евергрин музика
15.10 Простори на егзактноста*
-во светот на науката и техниката
15.25 Сервис маркет
15.30 Песната е да се слуша
-изворна и новосоздадена македонска
фолк музика
15.45 Економски лексикон*
16.00 Дежурен афоризам
16.01 Моја генерацијо
-музика на децениите
(странска поп и рок музика)
16.10 Родопис-Родослов*
-генеалошки истражувања
(семејство, род, народ)
16.20 Сервис маркет
16.30 Диско диск
-денс музика
16.45 Нашатга севидност*
-прашања и одговори од различни области
16.55 Домисла
17.00-17.30 ИНТЕРМЕДИУМ
-музика од различни жанри
17.15 Радио шоп
17.30-18.00 ЖИВОТ И РИТАМ
-КРСТОПАТ
*
-рубрика за економско-социјална
проблематика
18.00-19.50 МОСТ-СКОПСКА ХРОНИКА*
-информативна програма
19.10 Сервисс маркет
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ*
-информативна рубрика
20.00-23.00 НОЌНА ВЕДРИНА
-МЕДИЈАТОР
*
-ноќна забавна програма
(со тема од општо значење и контакт
со слушатели)
-музика од различни жанри
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервис маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-домашна и странска музика
од сите музички жанри**
_____________________________________

* Важат истите напомени како и за програма во понеделник.
** Вторник како втор работен ден, според што и го добил името во словенските јазици (и во македонскиот), има малку изменет распоред во „општите случувања“, но и во животниот и работниот ритам на човекот. Едновремено значи и зголемен интензитет што се одразува на темпоралноста и динамиката на програмската шема, а со што поголемо значење добива придружната функција на радиото.

 

 

СРЕДА

06.00-07.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР
-утринска програма
Музички рубрики:
07.05-07.15 Песнарка-зборалка*
-прилог за деца и песна за деца
07.15-08.00 Силата на срцето
-странска евергрин поп музика
08.00-08.30 Огнена топка
-странска евергрин рок музика
08.30-09.00 Фати го ритмот
-балканска поп и рок музика
08.05 Сервис маркет
08.45 Сервис маркет
09.00-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-радио енциклопедија
09.00 УНИВЕРЗАЛИИ
09.05 Домисла
09.06 Игра на светлината
-актуелни странски рок балади
09.15 Златна гранка*
-обичаи, верувања, традиции
09. 30 Гласот на љубовта
-македонска поп музика
09.45 Говорот на годините*
-историска ретроспектива
(неделен календар)
10.00 Дежурен афоризам
10.01 C`est la vie*
-шансони, канцони, романси
10.10 Домаќинлак*
-рубрика за семејниот живот
10.20 Седрвис маркет
10.30 Слушни ја мојата песна
-музички избор на истакната личност
10.45 Маргиналии-Животот наш насушен*
11.00 Домисла
11.01 Мајстори на звукот
-класична музика
11.10 Гард*
-за животот и проблемите на младите
11.20 Седрвис маркет
11.30 Една песна, јас и ти
-балканска поп и рок музика
11.45 Догорче*
-хумористично-сатиричен прилог
12.00 Дежурен афоризам
12.01-13.00 АУДИО ВИЗИТ-КАРТА*
-претставување на фирма, претпријатие,
компанија
-музика по избор на коминтентот
(комерцијална рубрика)
12.20 Принципи на деловност
-програмски потсетник
12.40 Креативен маркетинг
-програсмки потсетник
12.59 Домисла
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика
13.10 Печат-Тема за дилема
-тема на денот
13.30-14.30 MUSIC BOX
-музика по избор на слушатели
13.45 Радио шоп
14.15 Сервис маркет
14.30-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ
ПАНОПТИКУМ
*
-радио енциклопедија
14.31 Дежурен афоризам
14.33 Самотен зрак во сонот
-домашни и странски хитови
на нашиот сентимент
14.45 Лирско ехо*
-поетско интермецо
15.00 Домисла
15.01 Секогаш
-рок балади
15.10 Радио именик*
-за познати и непознати творечки личности
15.25 Сервис маркет
15.30 Песната е да се слуша
-изворна и новосоздадена македонска
фолк музика
15.45 Економски лексикон*
16.00 Дежурен афоризам
16.01 Тоа беа години
-рок на децениите
16.10 Јазикот е мојата татковина*
-јазична практика (граматика и правопис
на македонскиот литературен јазик)
16.20 Сервис маркет
16.30 Мојата песна
-гостин-слушател и неговата музика
16.45 Нашата севидност*
-прашања и одговори од различни области)
16.55 Домисла
17.00-17.30 ИНТЕРМЕДИУМ
-музика од различни жанри
17.15 Радио шоп
17.30-18.00 ЖИВОТ И РИТАМ
-ПРИРОДОЗНАНИЕ
*
-рубрикас за заштита
на природната средина и околина
18.00-19.50 МОСТ-СКОПСКА ХРОНИКА*
-информативна програма
19.10 Сервис маркет
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ*
-информативна рубрика
20.00-23.00 НОЌНА ВЕДРИНА
-СПОКОЕН ЧЕКОР*
-ноќна забавна програма
(гости во студиото-личности
од културата и уметноста)
-музика од различни жанри
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервисс маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-музичка антологија
на Евергрин Гром радио на домашна
и странска музика
-од сите музички жанри**

________________________________________

* Важи истата напомена за понеделник и вторник, со следнава додавка: називите на програмите, емисиите и рубриките се во поголем дел оригинални-авторски, а се користени и називи од поетски и прозни дела на македонски и светски творци, како и наслови или нивна варијанта односно модификација на песни од домашната народна и забавна и странска музичка продукција (за музичките емисии и рубрики); овој принцип на именување се применува и во развиените европски и светски радиодифузни простори.

** Програмската шема за среда исто така го следи ритамот на животот на нашиот човек, но едновремено ги изразува и основните специфики на овој ден: како трет од работната недела (сметајќи од недела чеврти ден), според тоа среден во седмицата; како средишен ден содржи навраќање и оценка-преоценка на сработеното-остварфеното и поставување-планирање-очекување на она што треба да се постигне до крајот на неделата.

 

 

ЧЕТВРТОК

06.00-07.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР
-утринска програма
Музички рубрики:
07.05-07.15 Песнарка-зборалка*
-прилог за деца и песна за деца
07.15-08.00 Чекори за двајца
-инструментална танцова музика
08.00-08.30 Сонце огреало, песна запеало
-новосоздадена македонска
фолк музика
08.30-09.00 Куќа на изгрејсонцето
-странска рок музика
08.05 Сервис маркет
08.45 Сервис маркет
09.00-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
УНИВЕРЗАЛИИ

09.05 Домисла
09.06 Музика без граници
-странска поп музика
09.15 Спасение-вдахновение*
-мудроста на светите книги
09.30 Да си мерак песна
-македонска забавна музика
09.45 Говорот на годините*
-историска ретроспектива
(неделен календар)
10.00 Дежурен афоризам
10.01 Отворен пат
-странска евергрин музика
10.10 Пензионери-трето полувреме*
-за животот и проблемите на пензионерите
10.20 Сервис маркет
10.30 Контрапункт
-класична музика
10.45 Маргиналии-Животот наш насушен*
11.00 Домисла
11.01 Либерта
-шансони, канцони, романси
11.10 Фемина*
-жената во фокусот на животот
Femina*
11.20 Сервис маркет
11.30 Очите на тигарот
-странска поп музика
11.45 Трактат без такт*
-хумористично-сатиричен прилог
12.00 Дежурен афоризам
12.01-13.00 БАЗАР*
-лична карта на фирма, претпријатие,
компанија
-музика по избор на коминтентот
12.20 Принципи на деловност
-програмски потсетник
12.40 Креативен маркетинг
-програмски потсетник
12.59 Домисла
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика
13.10 Печат-тема за дилема
-тема на денот
13.30-14.30 MUSIC BOX
-музика по избор на слушатели
13.45 Радио шоп
14.15 Сервис маркет
14.30-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ
-ПАНОПТИКУМ
*
-радио енциклопедија
14.31 Дежурен афоризам
14.33 Во твоите очи молк
-поп балади
14.45 Пинакотека*
-за творци и дела во ликовната уметност
15.00 Домисла
15.01 Невери-изневери
-македонски евергрини
15.10 Технограф*
-рубрика за технолошки достигнувања
15.25 Сервис маркет
15.30 Песната е да се слуша
-изворна народна музика
15.45 Микс маркетинг*
-теорија и практика на маркетингот
Економски лексикон*
16.00 Дежурен афоризам
16.01 Темпо блуз
-блуз и соул
16.10 Зборовник*
-речник на македонски
и странски зборови
16. 20 Сервис маркет
16.30 Остани со мене
-странска евергрин поп музика
16.45 Нашата севидност*
-прашања и одговори
од различни области
16.55 Домисла
17.00-17.30 ИНТЕРМЕДИУМ
-музика од различни жанри
17.15 Радио шоп
17.30-18.00 ЖИВОТ И РИТАМ
НАСАМО СО ВАС
*
-радио интервју
18.00-19.50 МОСТ-СКОПСКА ХРОНИКА*
-информативна рубрика
19.10 Сервис маркет
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ
-информативна рубрика
20.00-23.00 НОЌНА ВЕДРИНА
-РОК СЕТ
*
-забавно-музичка програма
(домашна и странска рок музика
и гости-македонски музичари)
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервис маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-антологија на Евергрин Гром радио
на домашна и странска музика
-од сите музички жанри**

__________________________________________

*Различна радио-реализација како и во другите програмски денови.

** Во четвртиот ден од работната недела животниот и работниот ритам на човекот почнува да забавува. Тој повеќе се свртува кон својот „круг“ (не само семејниот, туку и поширокиот-пријателскиот), па во организацијата на денот поставува поинаков „распоред“, со воведување нови содржини: од сопственото слободно и творечко време. Овие промени ги следи и програмската шема на Евергрин Горм радио во четврток.

 

 

ПЕТОК

06.00-07.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР*
-утринска програма
Музички рубрики:
07.05-07.15 Песнарка-зборалка*
-прилог за деца и песна за деца
07.15-08.00 Збор-песна
-македонска забавна музика
08.00-08.30 Оро игралито
-македонски ора и чочеци
08.30-09.00 Како ти
-балканска поп и рок музика
08.05 Сервис маркет
08.45 Сервис маркет
09.00-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-УНИВЕРЗАЛИИ
*
-радио енциклопедија
09.05 Домисла
09.06 Скалила за сонце
-странска рок музика
09.15 Хобирања*
-нашите пасии и слободното време
09.30 Запри време
-странска евергрин поп музика
09.45 Говорот на годините*
-историска ретроспектива
10.00 Дежурерн афориззам
10.01 Трајно и бескрајно
-класична музика
10.10 Моите пријатели*
-портрет на композитор на класична/
сериозна музика
10.20 Сервис маркет
10.30 Сина птица
-странска евергрин музика
10.45 Маргиналии-Животот наш насушен*
11.00 Домисла
11.01 Musica latina
-латинско-американски ритми
11.10 Радио турс*
-за туризмот кај нас и во светот
11.20 Сервис маркет
11.30 Зад хоризонтот
-балканска поп музика
11.45 Да, ама сепак не*
-хумористично-сатиричен прилог
12.00 Дежурен афоризам
12.01- 13.00 РАДИО БЕРЗА*
разговори со претставници на фирми,
претпријатија и компании
(пазар, берза)
-музика по избор на коминтентот
12.20 Принципи на деловност
12.40 Креативен маркетинг
-ЕПП
12.59 Домисла
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика
13.30 Печат-тема за дилема
13.30-14.30 MUSIC BOX
-музика по избор на слушатели
13.45 Радио шоп
14.15 Сервис маркет
14.30-17.00 УНИВЕРЗАЛИИ-ПАНОПТИКУМ*
-ПАНОПТИКУМ

14.31 Дежурен афоризам
14.33 Discover
-актуелна рок музика
14.45 Светоглед*
-сознание-искуство на истакната личност
во минатото и сегашноста
14.00 Домисла
15.01 Ти и твоето срце
-странски балади
15.10 Уметноста на зборот*
-книжевмна витрина
15.25 Сервис маркет
15.30 Песната е да се слуша
-изворна народна музика
15.45 Економски лексикон*
16.00 Дежурен афоризам
16.01 Љуибов и магија
-македонска поп музика
16.10 Vox populi-Гласот на народот*
-македонски народни опословици и поговорки,
од народите на светот и бисери на мудроста
16.20 Сервис маркет
16.30 Модра река
-балканска рок музика
16.45 Нашата севидност*
-прашања и одговори
од различни области
16.55 Домисла
17.00-17.30 ИНТЕРМЕДИУМ
-музика од различни жанри
17.15 Радио шоп
17.30-18.00 ЖИВОТ И РИТАМ
ПОЗБОРНИК*
-семејни разговори
18.00-19.50 МОСТ-СКОПСКА ХРОНИКА*
-информативна рубрика
19.10 Сервис маркет
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ*
20.00-23.00 НОЌНА ВЕДРИНА
-GOLD STARS*
-забавно-мусичка програма
(музички приказни за светски пејачи,
групи и светски хитови)
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервис маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-антологија на Евергрин Гром радио
на домашмна и странска музика
(од сите жанри)**
__________________
* Снимени прилози, рубрики и емисии, програми во живо-со доминација на директен-телефонски контакт со слушателите
** Како петти работен ден, а според прифатената динамика на животот кај нас (навики, обичаи, традиција), петок е ден на завршување на неделниот план, на сите планирани обврски. Се прави преглед и оценка на резултатите, но и глобално се предвидуваат задачите за наредната седмица (не детално бидејќи треба да е остави простор и време и за „непредвиденото“, со оглед дека помеѓу изминатата и наредната седмица има два „слободни“- викенд денови. Едновремено, во попладневните и вечерните часови од денот настанува постапно „олабавување“ на ритамот и свртеност кон себеси односно кон личниот живот.
Програмската шема за овој ден, односно предвидените содржини го следат текот на тоа „случување“ и на промените во човекот и неговото опкружување.

 

 

САБОТА

06.00-07.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР*
-утринска програма:
сервисни информации на дежурни служби,
репортерски јавувања за настани во Скопје
и од забавно-реркреативни центри; разговори
за викендот и слободното време; белешки,
цртички од нашето секојдневје; преглед
на дневниот и неделниот печат;
пазаришна хроника (поевтино-поскапо);
-„Што има ново“-вести: 07.40; 08.20; 08.55
Музика:
07.05-07.15 Песнарка-зборалка*
песна за деца и прилог за деца
07.15-08.00 Сонце за три света
-македонска рок музика
08.00-08.30 Оро игралито
-македонски ора
08.30-09.00 Ѕвезди на љубовта
-странска поп музика
08.05 Сервис маркет
08.45 Сервис маркет
09.00-12.00 ГРОМОБРАН*
-забавно-ревијална програма
(ексклузивни гости во студио од естрадата,
културата и уметноста; претпладневна
посета на семејство; посета на културна
институција-установа; мега интервју
со истакната јавна или културна/творечка
личност; акции на Еевергрин Гром радио
-еколошки, здравствени, хуманитарни)
Музика:
09.00-09.30 Ритамот го пишува твоето име
-балканска поп музика
09.30-10.00 Оган под ѕвездите
-рок музика на децениите
10.00-10.30 Мајстори на звукот
-сериозна/класична музика
10.30-11.00 Либерта
-шансони, канцони, романси
11.00-11.30 Музичка антикварница
-странска евергрин музика
11.30-12.00 Песната е да се слуша
-македонска народна музика
10.00 Сервис маркет
11.00 Сервис маркет
12.00-17.00 УРНЕБЕСЕН ВЕНТИЛАТОР*
-реприза на хумористично-сатиричните
рубрики од понеделник до петок:
„Приказни за големи деца“, „Стилски вежби“,
„Догорче“, „Трактат без такт“, „Да, ама сепак не“;
-хумористично-сатирична серија
(позајмена/откупена или сопствено
производство)
-хумористично-сатирични коментари:
„Решето“, „Трње без ружи“, „Жар и зарар“;
-музички желби на слушатели и контакт
-„Прес вентилатор“
(вести, занимливости, урнебесни изјави,
анкети, прилози)
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика
Музика:
12.00-12.30 Стара љубов, старо вино
-македонска поп музика
13.10-13.30 Името на играта
-странска поп музика
13.30-14.00 Огнена топка
-странска рок музика
14.00-14.30 Има некоја тајна врска
-балканска рок музика
14.30-15.30 Фолк ритам
-новосоздадени фолк песни и ора
15.30-16.00 Силатѕа на срцето
-странска поп музика
16.00-16.30 Скалила за сонце
-странска рок музика
16.30-17.00 Бојата на сонот
-странска евергрин музика
12.30 Седрвис маркет
13.30 Сервис маркет
14.30 Сервис маркет
15.30 Сервис маркет
16.30 Сервис маркет
17.00-19.50 FOREVER-ЗА СИТЕ ВРЕМИЊА*
-евергрин топ листа
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ*
-информативна рубрика
20.00-23.00 ГОРЕ ВИСОКО, ДОЛУ ДЛАБОКО
-ВИЕ ВО СРЕДИНАТА
*
-ноќна забавна програма
(организирани забави во ноќни клубови,
диско клубови, културно-забавен живот
на младите, трибини, мултимедијални претстави,
радио-проекти (радио-драми, скечеви,
измислени радио-интервјуа, радио-роман
во продолженија; забавни радио-игри:
мега квизови)
-музика од различни жанри
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервис маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-антологија на Евергрин Гром радио,
на домашна и странска музика
(од сите музички жанри)**
_____________________________________

*Сите програми се реализираат во живо: Сите рубрики и прилози снимени.
Постојан контакт со слушателите (во програма)
**Сабота, ден за одмор-викенд (називот во романските и словенските јазици е преземен од христијанскиот хебрејски назив shabbath-ден за одмор), во програмската шема е проследен со специфична динамика и содржини: помеѓу опуштеноста и играта, помеѓу забавата-разонодата и задоволството-ведрината.

 

 

НЕДЕЛА

06.00-07.00 МУЗИКА ЗА ДОБРО УТРО
07.00-09.00 ХРОНОМЕР*
-утринска програма
(сервисни информации иа дежуирни служби;
анкети, изјави, разговори за содржината на
неделата на слушателите; преглед на дневниот печат;
„Што има ново“’-вести во
07.40, 08.20 i 08.55
Музика:
07.00-07.30 Фати го ритамот
-балканска поп музика
07.40-08.30 Добро утро џерзери
-блуз и џез музика
08.40-09.00 Зошто ми се срдиш либе
-староградски македонски песни
08.05 Сервис маркет
08.45 Сервис маркет
07.30-07.40 ЛОВЦИ, РИБОЛОВЦИ*
-рубрика за ловот и риболовот
08.30-08.40 ЕТНО КОРЕНИ*
-рубрика за етнолошки истражувања
09.00-12.00 ПЕСОЧЕН ЧАСОВНИК*
-неделна забавно-рекреативна програма:
програма на и за туристички места во Скопје
и Македонија (културно-историски знаменитости)
или портрети на необични луѓе од нашето
секојдневје; случки од минатото; приказни
за човечки судбини; тажмни и радосни
мигови на животот; патувања и доживувања
-авантури; на визита-посета на личности,
познати семејства
Музика:
09.00-09.30 Тоа беа години
-рок на децениите
09.30-10.00 Игра на светлината
-балканска поп музика
10.00-11.00 ПЕСНАРКА-ЗБОРАЛКА*
-емисија за деца со музика за деца
11.00-11.30 C`est la vie
-шансони, канцони, романси
11.30-12.00 АВТОСТОП*
-рубрика за автомобилизмот и сообраќајот
12.00-17.00 СЕДМИОТ ДЕН
-НЕДЕЛНО ПОПЛАДНЕ
*
-неделна попладневна контактно-забавна
програма:
творечкото слободно време на слушателите
на Евергрин Гром радио (поезија, ликовна уметност,
иноваторството; домашен мајстор-мајстор во куќа,
хортикултура и сл.; стари занаети);
спортско неделно попладне-следење на
спортски настани и резултати
13.00-13.10 ОГЛЕДАЛО НА ДЕНОТ*
-информативна рубрика
Музика:
12.00-12.30 Пурпурен свет
-актуелна музика од топ листи
12.30-13.00 Отворен пат
-странска евергрин рок музика
13.10-13.30 Модра река
-балканска евергрин поп музика
13.30-14.00 Покана за танц
-иснтрументална домашна и странска
забавна музика
14.00-14.30 Темпо блуз
-странска блуз музика
14.30-15.00 Остани со мене
-странска евергрин поп музика
15.00-15.30 Во твоите очи
-актуелна балканска поп музика
15.30-16.00 Очите на тигарот
-актуелна странска поп музика
16.00-16.30 Воден круг
-странска актуелна рок музика
16.30-17.00 Љубов, вино и солзи
-македонска забавна евергрин музика
12.30 Сервис маркет
13.30 Сервис маркет
14.30 Сервис маркет
15.30 Сервис маркет
16.30 Сервис маркет
17.00-19.50 МММ-Multi Music of Macedonia*
-топ листа на македонски и хитови
на националностите во Македонија
19.50-20.00 ДЕН И НОЌ*
-информативна рубрика
20.00-23.00 УТРЕ Е ПОНЕДЕЛНИК*
-едукативно-забавна програма:
совети од сите области (здравствени, правни,
деловни, воспитнк-културни и сл. (во одделни
рубрики-снимени или разговори во студио
со стручни-компетентни гости)
Музика од различни жанри
20.40 Сервис маркет
21.40 Сервис маркет
22.40 Сервис маркет
23.00-06.00 МУЗИЧКА АНТОЛОГИЈА
-антологија на Евергрин Гром радио,
на домашна и странска музика
(од сите музички жанри)**
_______________________________________

*Важи истата напомена како за сабота
** Недела (не-дела) се смета за вистински ден за одмор (во нашево совремие заедно со саботата како денови за викенд), повеќето од државите во светот ја прифатија како институција на работното право. Одморајќи се, човекот едновремено се подготвува, собира сили за работните ангажмани што го чекаат веќе следниот ден.
Неделата е и празник: ден за свечен неделен семеен ручек, за посети на роднини и приојатели. (Христијаните од најстари времиња го именувале со „ден Господов“. Тој е прв ден по хебрејскиот shabbath, како ден кога според Евангелието Христос воскреснал од гробот.)
Програмската шема за недела е концепирана според наведените назнаки за овој ден.