1. Вреди-значи е умно, опитно, самобитно и со свое време.