1. Трагично е како е, зашто не може преку ноќ сè да биде инаку-како во секоја асолна држава.