1. Ни случуваат недозволиви нешта изроди, заробени умови, туѓински платеници, слуги и мафијаши, а сè како да е неминовно!