1. Белки ќе преживее некој за да раскажува против кого сме за нас.