1. Болно:
    Заминуваат и не веруваат дека некогаш ќе се вратат.