1. Стар бел дедо ѝ порачува на сотирачката северџганска власт:
    Ако достоинствениот, добронамерниот, трпеливиот и доблесен македонски народ скоро не се крене на нозе и не почне да ве сотира, вие властодршци ниедни меѓусебно ќе се сотрете.