1. Нечуен срам за Албанците во Македонија!
    Среде Скопје, во држава во која се нејзини „граѓани“, на концерт исвиркан и вулгарно „поздравен“ македонскиот јазик! Кој во (сè уште) заедничката држава на македонскиот народ и „делови на народи“ е (сè уште) официјален!