1. Понижувања, омаловажувања, навреди, негирање на постоењето и самобитноста на народ во од него украдена и испокрадена држава. Од ненародна, изродничка, платеничка, мафијашка и велепредавничка власт. Згора на сè толерирање, па и прифаќање на наци-фашизмот!