1. Самосвесниот човек не дозволува да го надвладеат личниот политички и партискиот интерес.