1. Едно сосема обично човечко прашање:
    Што е со свеста и совеста на оној што станал безмерно богат крадејќи го својот народ безочно, едновремено разнебитувајќи ги него и неговата држава?