1. Во држава на мафија народот е јаден, беден, немошен, а гневен. Додека голорак не се крене на нозе и не ја сотре.