1. Нема промена од тебе за нас зашто те надвладеале навиките, стереотипите и монотонијата на животот.