1. Го презадолживте и продолжувате да го задолжувате народот за да продолжите да владеете со него и со неговата држава!