1. Животот само со трајни вредности ја победува смртта.