1. Ја знам историјата на 1. Мај, ама прашувам:
    Што значи тој како меѓународен ден на трудот?!