1. -Како живееш?
    -Не знам.
    -Значи преживуваш.