1. Простак и недоветен на власт се заканува со сила!