1. Наместо да го откриваш, нагласуваш, проучуваш и славиш она што те разликува од мене, ти се обидуваш да докажеш дека сме исти.