1. Стар бел дедо:
    Сал црнила за народ со платеничка, велепредавничка и мафијашка власт.