1. Се мајтапат со тебе, а ти се клештиш ко да си неарен во умот. Може и да си.