1. Во заборав:
    Ако уште не си умрен, секако ќе умреш пред да умреш.