1. Не оти ми значи, но сакам да се знае:
    Со свои јавни искази многумина видни политичари докажуваат дека внимателно ги читаат моите мислечки и „дневни“ статуси на FB, па и книжевни дела. И ги споделуваат.