1. и зборови и дела од мене во мене. За секој како мене.