1. Сечиј личен напредок е доказ на човекот како човек.