1. Невреме налудничаво навалило на мудар исконски народ. Да го сотре од корен до плод.