1. Сотирање на народ и држава не е ништо друго, освен „модерен“ наци-фашизам.