1. Нормално, неминовно, последично:
    Некои почнаа да се плашат од сопствената сенка, а некои допрва.