1. Особено во староста човек може малку и кога мора.