1. Несомнено, „новиот“ неоколонијализам на Балканот е дел од „стариот“ наци-фашизам.