1. Прослава на Ден на победа над фашизмот без да се спомне еден од најзаслужните народи за таа победа?! Мимикрија, идиотизам!