1. Спорам:
    Да, како дел од стратегискиот менаџмент, конкретно градењето соседски односи со Бугарија, Македонија мора веднаш да престане да разговара за историски прашања со Бугарија. Но не само за нив, туку и за сè друго што се однесува на македонскиот национален идентитет! Тоа по дифолт значи прогласување за неважечки „добрососедските“ договори со Грција и Бугарија.