1. Исконски народ опстојува на своја земја опкружен со стрвни соседи.