1. Недоветен соседски главатар тврди дека македонизмот станал воинствен! Тоа значи дека замислува и планира против него воинствено?!