1.000. Сознание, тврдење и став-со аргументи и факти.