1.000. Оној што обезвреднува сè, одамна себеси се обезличил.