1. Се фатиле за раце глув, нем и слеп, па застанале на чело на слуги покорни.