1. Наполно ме разочара вашето изразување незадоволство. Уривате, валкате, понижувате, а не знаете кое што е, од кога е, од кого е.