1. Не ти чини водачот?! Не! Не чиниш ти кога не си создал, ниту можеш, ниту знаеш да создадеш што било без водач.