1. Заедничка имаш цел со оние на кои твојата е нивна како твоја.