1. Најтрагично во политиката е од неа твоите да те исфрлат на клоци.