1. Прстите се ептен важни во животот и кариерата. Во животот не дај Боже да останеш со прстот в уста, да останеш гол како прст или прстите да ти се лепливи. Во кариерата секогаш да си клаваш прст на умот, на малиот прст никој да не може да ти се фати, а ти да вртиш некого на него.